מרץ 2017

☺

אז מה זה כישרון ? האם זה מתת האל, או שבכל זאת כישרון הוא משהו שניתן להשיג גם אם לא נולדנו בני סגולה? מאז שאני זוכרת עצמי שמעתי את אבא […]