4 בנובמבר 2017

קטגוריות הן הדבר שבעזרתו אנחנו חושבים. הנטייה לסווג היא אנושית, טבעית. סיווג ולפעמים סטנדרטיזציה מסחרים. הסטנדרטים והסיווגים הם הרבה פעמים שקופים, בלתי נראים. סטנדרט = תקינה. המערך הופך להיות נראה […]