14 במרץ 2018

אתם יודעים כמה שנים קיימת האנטישמיות ? לפחות 3000 שנה. כלומר , לפחות מאז שנולדה הקבוצה הזו שנקראת עם ישראל. מה נסגר ? אפשר לחשוב שאנחנו העם היחידי בעולם. יש […]